วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง

สรุป ผลการแข่งขันกีฬาเปตอง

ผลการแข่งขันกีฬาแชร์บอล

สรุป ผลการแข่งขันกีฬาแชร์บอล

ผลการแข่งขันกีฬาตะกร้อ

สรุป ผลการแข่งขันกีฬาตะกร้อ

ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน

ผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา

ผลการแข่งขันกีฬา กรีฑา

พิธีบรรยากาศในพิธีเปิด

บรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขัน

เชิญชมกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "บ้านเหนือเกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

เชิญชมกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง "บ้านเหนือเกมส์" ณ ร.ร.บ้านแม่นาจางเหนือ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 
    ร่วมชมการแข่งขันกีฬา จำนวน  5  ชนิดกีฬา 
1. กรีฑา
2. ฟุตบอล 7 คน
3. ตะกร้อ
4. แชร์บอล
5. เปตอง
    และยังมีการแข่งขันกีฬานัดพิเศษ ระหว่างครูในศูนย์เครือข่ายแม่นาจางฯ กับกลุ่มเยาวชน แม่บ้าน