วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2554

พิธีเปิดกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ณ โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ

วันที่ 13-14  มกราคม 2554  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแม่นาจาง ณ  โรงเรียนบ้านแม่นาจางเหนือ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาได้แก่ กรีฑา  ฟุตบอล  วอลเลย์บอล  ตะกร้อ เปตอง  แชร์บอล และกีฬาพื้นบ้าน  ซึ่งในปีนี้ ทางศูนย์ฯ  ได้รับเกียรติจาก นายสมบูรย์  สันชมภู  รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 2  เป็นประธานในพิธีเปิด